Välkommen till Barn- och ungdomsmedicin i Borlänge

Stäng

Kontakt

Anders Grawé

Verksamhetschef

023-49 20 00

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Barn- och ungdomsmottagningen vid Borlänge sjukhus erbjuder specialistsjukvård för barn och ungdomar 0 t.o.m. 17 år boende i Borlänge, Ludvika, Säter och Gagnef kommuner.

Inom vårt upptagningsområet bor det cirka 15 000 barn och ungdomar. Mottagningen är en länsdelsmottagning inom Barn- och ungdomsmedicin Dalarna.

Specialistsjukvård innebär att vi tar hand om sjukdomar och ohälsa som kräver mer specialistkunskap och resurser än vad som normalt finns på vårdcentralen. Vanligtvis remitteras barn och ungdomar från vårdcentral, barnavårdscentral samt skolhälsovård.

Kontakt

Kontakt tas på telefon 010-249 00 50 eller via 1177 Vårdguiden.