Välkommen till BUP Dalarna

Stäng

Kontakt

Anna Ståhlkloo

Verksamhetschef

023-49 00 65 bup.ledning@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Familj som vandrar hand i hand

Det är viktigt att man söker hjälp när man själv eller ens barn/ungdom mår psykiskt dåligt. Att må psykiskt dåligt är något de flesta upplever någon gång under livet, det kan vara mer eller mindre allvarligt. Ofta kan familj, vänner, lärare eller någon annan man känner ge det stöd som behövs, ibland behöver man professionell hjälp.

Med psykisk ohälsa menas t ex att man känner sig deprimerad, har stark oro som är svår att hantera, ångest, ätstörning, större koncentrationssvårigheter, svårt att förstå hur andra tänker och känner, svårt att hantera känslor som t ex förtvivlan och ilska. Att man skadar sig själv eller har självmordstankar kan vara allvarliga symptom. Hur det sammanhang man finns i ser ut och fungerar har betydelse för hur man mår och kan hantera sina känslor och sin situation.

Samtalsmottagningar för unga med lindrig och måttlig psykisk ohälsa håller på att byggas upp i Dalarna genom landstingets vårdcentraler. I några kommuner finns redan nu samtalsmottagning och då söker man dit i första hand.

BUP´s (barn- och ungdomspsykiatri) uppgift är att möta barn och ungdomar till och med 17 år som har allvarlig psykisk ohälsa och deras familjer. Om man bor i en kommun där samtalsmottagning ännu inte finns kontaktar man BUP för all psykisk ohälsa.

Du kan ringa till din vårdcentral och fråga om samtalsmottagning finns där. Du är också välkommen att ringa till oss och fråga om råd, höra om BUP är rätt ställe att få hjälp på eller för att göra en vårdbegäran.

Det finns fem öppenvårdsmottagningar i länet dit man i första hand vänder sig:

Våra länsgemensamma enheter är

Vi bokar tid för besök men vi har också beredskap för akuta ärenden. Om situationen är akut kontaktar man under kontorstid den öppenvårdsmottagning man hör till. Efter kontorstid ringer man till BUP:s länsgemensamma enhet i Falun, tel: 023-49 20 70.

Rapportering till SKL´s väntetidsbas görs från BUP och vuxenpsykiatrin samt samtalsmottagningar barn och unga i Falun och Ludvika.