Dietistenheten Falun

Stäng

Kontakt

Malin Von Hofsten

Verksamhetschef

023-49 29 53 Skicka epost

Anna Sjödin

Avdelningschef

023-49 29 35 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här arbetar dietister som tillhandahåller nutritionsbedömning och behandling i öppen- och slutenvård på flertalet av lasarettets specialistkliniker inom medicin, kardiologi, ortopedi, kirurgi, reumatologi, geriatrik och rehabilitering, intensivvård, kvinnosjukvård, öron-näsa-halssjukvård, infektionssjukvård, samt specialiserad palliativ vård.

För omhändertagande inom den specialiserade öppenvården krävs remiss från läkare verksam på respektive klinik.

Vårt verksamhetsområde är Falun och Gagnefs kommun.

Vårt mål är att du som patient med hjälp av våra insatser och i samarbete med oss, ska uppnå bästa möjliga funktion i ditt dagliga liv. Vi vill gärna bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för en ökad livskvalitet.

Kontaktuppgifter

Telefon 023-49 23 52
Telefontid måndag - fredag: 8.00-9.00