Geriatrik - läran om åldrandets sjukdomar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Rullator vid blomsterrabatt neranför farstukvist.

Enheterna bedriver med god kvalitet och tillgänglighet för patienten geriatrisk vård, rehabilitering och palliativ vård i ett närvårdsperspektiv, dvs de kommuner som finns i området.

Verksamhet ska finnas både sluten och öppen vårdform med ett särskilt ansvar för de äldre multisjuka samt personer med kombinerade eller svåra funktionshinder.

Geriatriken möter i allmänhet människor som lämnat yrkesverksam ålder som genom stöd och behandling ska få ett gott liv och åldrande.

Enheterna är ett drivande kompetenscentrum för äldrevård. I Dalarna finns Geriatrisk verksamhet på 5 orter med sluten och öppenvårdsverksamhet för målgrupperna Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika, Mora.

Verksamhet i öppen vårdform ska bedrivas med ett särskilt ansvar för multisjuka samt personer med förvärvade, kombinerade eller svåra funktionshinder med behov av samordnade teaminsatser.

Dessa är Rehabiliteringsmedicins förlängning/filialer för fortsatt rehabilitering nära patientens hem, arbete och vistelsemiljö.