Paramedicin

Stäng

Kontakt

Marie-Louise Albertsson

Verksamhetschef

0226-49 60 00 Skicka epost

Anna-Karin Andersson

Avdelningschef

0226-49 63 36 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

På enheten för Paramedicin i Avesta arbetar 7 sjukgymnaster, 7 arbetsterapeuter, 1 undersköterska, 1 expeditionsbiträde och 1 kurator. Vi är organiserade under kliniken för Medicin Geriatrik och rehabilitering och jobbar i team både inom öppen och sluten verksamhet.

 Mer information finner du under respektive meny till vänster.