Välkommen till Arbetsterapi i Avesta

Stäng

Kontakt

Marie-Louise Albertsson

Verksamhetschef

0226-49 60 00 Skicka epost

Anna-Karin Andersson

Avdelningschef

0226-49 63 36 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Arbetsterapin på Avesta lasarett är knuten till kliniken Medicin Geriatrik och Rehabilitering. Vi ingår i rehabteamet kring patienter på avd 10 stroke och ortopedi, avd 3 medicin, palliativa teamet samt dagrehab.

Kontakt

Anna-Karin Andersson               Gabriella Delbom
Dagrehab                                  Avd 10 ortopedi
Telefon 0226-49 63 36                Telefon 0226-49 61 99

Annika Modigs-Lundholm           Kerstin Dahlström
Palliativa teamet                        Avd 3 medicin
Telefon 0226-49 61 77                Telefon 0226-49 61 99

Birgitta Källberg                         Mona Talus
Avd 10 stroke                            Dagrehab
Telefon 0226-49 61 77                Telefon 0226-49 61 99

Eva Zidén
Avd 10 stroke, dagrehab
Telefon 0226-49 61 77