Välkommen till Kuratorsverksamhet i Avesta

Stäng

Kontakt

Marie-Louise Albertsson

Verksamhetschef

0226-49 60 00 Skicka epost

Anna-Karin Andersson

Avdelningschef

0226-49 63 36 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kurator Christina Lundberg på Avesta lasarett är knuten till kliniken för Medicin Geriatrik och Rehabilitering.

På Dagrehab, med inriktning mot neurologiskt sjuka och skadade patienter, har jag min huvudsakliga verksamhet och är tillika dess sektionsledare.

Kontakt

Telefon 0226-49 63 71 eller 026-49 63 51