Välkommen till Sjukgymnastik i Avesta

Stäng

Kontakt

Marie-Louise Albertsson

Verksamhetschef

0226-49 60 00 Skicka epost

Anna-Karin Andersson

Avdelningschef

0226-49 63 36 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sjukgymnastiken på Avesta lasarett är knuten till kliniken för Medicin Geriatrik och Rehabilitering. Vi ingår i rehabteamet kring patienter på avd 10 stroke och ortopedi, avd 3 medicin, palliativa teamet samt dagrehab. Det finns även en lymfmottagning som tillhör den länsövergripande lymfödemenheten.

Kontakt

Kristin Löwgren                              Jerrica Ahlinder
Avd 10 stroke, ortopedi                  Dagrehab
Telefon: 0226-49 61 68                  Telefon: 0226-49 64 11

Niclas Pousette                              Maud Redmer
Avd 3, MÄVA                                  Dagrehab
Telefon: 0226-49 61 68                  Telefon: 0226-49 63 54

Birgitta Dahlberg                            Staffan Zidén 
Palliativa teamet, lymfmottagning   Avd 3 medicin
Telefon: 0226-49 63 54                  Telefon: 0226-49 61 68

Angelica Helander
Avd 10, stroke
Telefon: 0226-49 64 11