Kontakt administration

Stäng

Kontakt

Infektionskliniken

Falu lasarett 791 82 Falun 023-49 20 00 infektion.falun@ltdalarna.se

Lars Hagman

Verksamhetschef

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förutom patientadministrativt arbete är sekreterarfunktionen viktig som stödfunktion vid arbete, utbildning och utveckling av klinikens datasystem. I arbetet ingår också delar av klinik- och personaladministrationen.

Frågor gällande patientfakturor 

Avdelning 54 
Tfn 023-49 28 59
Fax 023-49 08 35

Infektionsmottagningen
Tfn 023- 49 23 25
Fax  023-49 28 86

Sjukhusets akutmottagning, infektionsjouren
Tfn 023-49 28 89 

Sekretariat/klinikadministration

Enhetschef  
Maibritt Sunebäck     
Tfn 023- 49 07 97
Fax 023-49 28 86    
maibritt.suneback@ltdalarna.se

Avdelning 54, sekreterare     
Tfn 023-49 28 59, 49 05 32    
Fax 023-49 08 35

Mottagningen, sekreterare    
Tfn 023-49 23 59
Fax 023-49 28 86     

Avdelning 54 receptionen
Tfn 023-49 20 54
Fax 023-49 08 35