Välkommen till Kardiologen i Falun

Stäng

Kontakt

Kristina Hambraeus

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kardiologkliniken ansvarar tillsammans med primärvård och ambulans för all hjärtsjukvård i vårt upptagningsområde.

Dessutom har kliniken ett länsansvar för den avancerade hjärtsjukvården. Detta leder till en optimal hälsa. Livskvalitet och minskar dödlighet och sjuklighet i hjärtsjukdomar för Dalarnas befolkning.

De tjänster som köps från regionsjukhus är utredning inför hjärtoperation, hjärttransplantation. Dessutom utredning och behandling av vuxna med medfödda hjärtfel.