Personal

Stäng

Kontakt

Kristina Hambraeus

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Klinikledning

 • Verksamhetschef Kristina Hambraeus
 • Biträdande versamhetschef Crister Zedigh
 • Avdelningschef Christina Hedman
 • Bitr. avdelningschef Therese Sundberg
 • Klinikassistent Mona-Britt Tallberg
 • Ekonom Maria Söderholm
 • Personalsekreterare Minna Juntunen (tjänstledig)
 • Vik. Personalsekreterare Tommy Avaki

Ansvariga läkare

 • Hjärtmottagning Stefan Liljedahl
 • Avd 27 Stefan Berglund
 • Coronarlaboratoriet Iwar Sjögren
 • Klinisk fysiologi Stefan Liljedahl
 • Studierektor Magnus Forsgren
 • Schemaansvarig Stefan Berglund

Klinikens läkare

 • Pär Lennart Ågren
 • Greger Ahlberg
 • Stefan Berglund
 • Ferhad Sulaiman
 • Magnus Forsgren 
 • Lars Hagström
 • Kristina Hambraeus
 • Stefan Liljedahl
 • Björn Linde 
 • Per Lundberg
 • Christer Zedigh
 • Iwar Sjögren
 • Gunnar Domeij
 • Michael Guggi 
 • Åsa Drakesby

Hjärtmottagning

 • Avdelningschef Annika Alho

Avd 27

 • Avdelnngschef Christina Hedman
 • Bitr. avdelningschef Therese Sundberg

Coronarlaboratoriet

 • Sektionsledare Marko Remonen

Sekretariat

 • Klinikassistent Mona-Britt Tallberg

FUUF

 • Sektionsledare Kristina Eriksson
  Forskningssjuksköterska Kristina Carlsson