Regionalt samarbete

Stäng

Kontakt

Kristina Hambraeus

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Uppsala län ingår i Uppsalaregionen och ett nära samarbete mellan de fyra länen är självklar. Akademiska sjukhuset i Uppsala (UAS) är regionsjukhus och den cardiologiska kliniken i Falun samarbetar där med Thoraxcentrum. Inom detta hjärtcentrum vid UAS är den thoraxkirurgiska kliniken och de olika sektionerna inom den cardiologiska kliniken naturliga och nära samarbetspartners.

Men det är inte bara för den högspecialiserade patientvården samarbetet är viktigt. En annan del gäller utbildning bland annat av blivande specialistläkare i cardiologi. Dessutom finns ett relativt omfattande samarbete inom forskning och utveckling. Regionala vårdprogram angående coronarsjukdom samt hjärtsvikt har till exempel utarbetats under de senaste åren. Sedan något år sker även en del av den kliniska cardiologiska/kliniska fysiologiska utbildningen under läkarutbildningen vid cardiologkliniken i Falun.