FUUF (Forskning, Utbildnings- och Utvecklings-Forum)

Stäng

Kontakt

Kristina Hambraeus

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

För att kunna hålla en hög nationell kvalitet av patientvården vid cardiologiska kliniken i Falun är insatser inom forskning och utvecklingsarbete av mycket stor betydelse. Ett välfungerande regionsjukhus är ofta grunden för en sådan verksamhet men lika viktig är att kliniken själv satsar resurser för detta. Därför skapades en organisation 1998 inom klinikens ram, FUUF, med egen styrelse och budget.

FUUF organiserar utbildningar, medverkar i forskningsprojekt - både nationella och internationella - samt ekonomiserar studieresor och andra för kliniken viktiga utbildningsinsatser. I FUUF:s styrelse medverkar bland annat klinikens studierektor och forskningssjuksköterskor.

Se vidare: Högskolan Dalarna