Välkommen till Kirurgkliniken Falun

Stäng

Kontakt

Ulrika Bergvall

Verksamhetschef

kirurgkliniken.falun@ltdalarna.se

Carina Schütt

Administrativ chef

023-49 20 87 Skicka epost

Lena Möller

Klinikassistent

023-49 20 77 Skicka epost

Karin Raninen-Jansson

Verksamhetsutvecklare

023-49 01 66 Skicka epost

Jenny Hedlund

Klinisk adjunkt

023-77 84 10 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi ansvarar för utredning, vård och behandling av kirurgiska sjukdomar i mage och tarm, urinvägar, kärlsystem, bröst och sköldkörtel samt plastikkirurgi och trauma. Kliniken bedriver också onkologisk verksamhet.

Vi strävar efter att befolkningen i länet erbjuds kirurgisk vård och behandling med stor kompetens och hög kvalitet. Vårt upptagningsområde omfattar huvudsakligen kommunerna söder om Siljan men för vissa specialiteter är vi länstäckande.

På kliniken är vi 290 anställda. Det utförs cirka 27 000 läkarbesök och 8 000 sjuksköterskebesök per år, detta inkluderar även besöken hos kirurgjouren på akutmottagningen. Vi har cirka 32 000 vårddagar (dagar patienten är inneliggande) och 80% av dessa patienter kommer från akutmottagningen. Under ett år utförs cirka 3 500 operationer.