Bariatrisk mottagning

Stäng

Kontakt

Bariatrisk mottagning

Falu lasarett Söderbaums väg 5 791 82 Falun 023-49 94 31 bariatriskmottagning@ltdalarna.se

Hans Furuhed

Avdelningschef

023-49 94 39 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Äng i motsljus en tidig morgon.

Fetma är ett hälsoproblem som stadigt ökat i västvärlden under de senaste decennierna. Behovet av vård för denna patientgrupp ökar i samma takt och Dalarnas landsting har därför en specialistenhet för sjukdomen fetma.

För att få komma till Bariatrisk mottagning ska man ha ett BMI på minst 35. Sjukdomen består av flera olika problemområden, vilket gör att behandlare från olika yrkeskategorier bidrar till en effektiv behandling. Vi som arbetar med denna patientgrupp består av läkare, psykolog, beteendevetare, sjuksköterska, dietist och medicinsk sekreterare.

Det är skillnad på att ha övervikt och fetma. Övervikt är när man har ett BMI på mer än 25 och fetma är när BMI är över 30. Eftersom bariatrisk mottagning erbjuder vård till de som har BMI 35 eller högre jobbar vi endast med fetma.

Mottagningens uppdrag är att för länets invånare utreda, planera och erbjuda vård för patienter med fetma med syfte att minska de tillhörande följdsjukdomarna.

Kontakt

Telefon: 023-49 94 31
Telefontider reception: Måndag - fredag: 10.00 - 11.30, 13.00 - 14.00

Avdelningschef Hans Furuhed. Telefon: 023-49 94 39

Bariatrisk mottagning är en del av kirurgkliniken Falun.