Remittent

Stäng

Kontakt

Bariatrisk mottagning

Falu lasarett Söderbaums väg 5 791 82 Falun 023-49 94 31 bariatriskmottagning@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Remiss till oss skickas elektroniskt via journalsystemet Take Care i Landstinget Dalarna. Remittent som inte är ansluten till detta journalsystem kan beställa remissen via vår funktionsbrevlåda: bariatriskmottagning@ltdalarna.se

Information om remissen

För att underlätta bedömning och prioritering av er remiss behöver remisser till specialistenheten Bariatrisk mottagning innehålla aktuell information om längd, vikt och BMI. Önskvärt är också om nedanstående lab-prover är tagna i inför remittering.

Bifoga gärna följande prover och mätningar:

Hb-B Glucos fp Triglycerider-P/S Calcium-korr-P/S Längd
ALAT-P/S   Kolesterol-P/S TSH-P/S   Alb/krea-kvot-U Vikt
GT-P/S HDL-kolesterol-P/S Krea-P/S   BMI

Inklusionskriterier

BMI >= 35
Ålder >= 18 år

Inför behandling

Vid Kirurgisk behandling av fetma förutsätts att patienten är rökfri. För att underlätta för rökande patienter att bli rökfria inför eventuell kirurgisk behandling kan det vara av stort värde att påbörja rökavvänjningen så tidigt som möjligt. Överväg därför att påbörja rökavvänjningen redan vid remittering till Bariatrisk mottagning.