Välkommen sjuksköterskestudent!

Stäng

Kontakt

Jenny Hedlund

Klinisk adjunkt

023-77 84 10 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vill vi önska dig som ska bli student hos oss varmt välkommen till kirurgkliniken! Vi hoppas att du ska finna tiden hos oss spännande, lärorik och nyttig.

Introduktion

Du tilldelas din praktikplats/VFU av Landstingets praktikplatssamordnare och högskolans VFU-samordnare i samarbete.

Innan du börjar hos oss ta kontakt med studieansvarig för respektive avdelning;

  • Avd 15, Telefon: 023 - 49 08 64
  • Avd 14, Telefon: 023 - 49 20 14
  • Avd 11, Telefon: 023 - 49 20 11

Den akuta kirurgiska patienten vårdas på alla avdelningar på kliniken. Den planerade/elektiva kirurgin styrs till respektive specialitet;

  • Avd 15 urologi, bröst-, endokrin-, plastik- samt kärlkirurgi
  • Avd 14 övre och nedre tarmkirurgi
  • Avd 11 Kirurgisk akutvårdsavdelning

På avdelningarna arbetar vi i vårdlag som har ovanstående inriktningar. Detta betyder att du som student har möjlighet att vara med om mycket och därigenom har möjligheter att nå dina kursmål och individuella/personliga mål. På avdelningarna finns fler personalkategorier under utbildning bl.a. läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinsk personal.

Juridisk information

När du arbetar i vården har du tystnadsplikt. Det omfattar alla som arbetar inom Hälso- och sjukvården. Grundprincipen är att ingen inom vården får lämna ut uppgifter. Det innebär t.ex. att bara de som vårdar en patient får prata om patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden.

Tystnadsplikten innefattas också av ett generellt fotoförbud inom landstingets lokaler.

Praktisk information

Schemainformation för studenter finner du i din studiehandledning från högskolan. Från avdelningen får du ett schema som justeras av dig och handledaren tillsammans. På kirurgen arbetar du dag, kväll och helgpass. Du tilldelas skåp i omklädningsrum (ta med hänglås) och får arbetskläder från den avdelning du skall vara på, arbetsskor och strumpor tar du med själv.

Parkering

Ett specifikt parkeringstillstånd kommer du att få från din avdelning eller kliniska adjunkt. Det gäller för parkeringsytan Dalavallen nedanför gamla regementet.

Sjukanmälan

Om du är sjuk är det viktigt att du genast anmäler det till din praktikplats/avdelning. Om telefonen är stängd till avdelningen så får du ringa växeln 49 20 00 och be att få bli kopplad till avdelningen för att göra sjukanmälan. Mejla också din kliniska adjunkt.

Vanliga termer på kirurgkliniken

Tips och råd

  • Egen klädsel får inte sticka ut under personalkläderna.
  • Klockarmband eller ringar får inte användas under arbetspasset.
  • Långt hår skall vara uppsatt.

I länkarna till höger hittar du sånt som kan var användbart under din praktikperiod eller bra att läsa igenom innan du kommer till oss.

Kompetenscentrum är ett kliniskt träningscentrum där du som student får tillgång till metodövningar i kursen.

Omvårdnadsforskning på kirurgklinken:

Patienter som efter bröst- eller kolorektaloperation är i behov av tilläggsbehandling i form av cytostatika. Under pågående cytostatikabehandling lottades patienterna till en motionsgrupp eller observationsgrupp. Se länk:

Promenadstudien

Kvinnliga bröstcancerpatienters erfarenheter och upplevda inverkan i dagligt liv av cytostatikautlöst smärta i samband med tilläggsbehandling efter bröstcanceroperation. Smärtan är mätt med tre olika metoder. Se länk:

Cytostatikautlöst smärta vid adjuvant behandling mot bröstcancer

Upplägg av en stresshanteringsstudie för kvinnor med bröstcancer. Se länk:

Metodartikel om stresshantering vid bröstcancer

Varmt välkommen som student hos oss!