Välkommen till kirurgsekreterarna

Stäng

Kontakt

Carina Schütt

Administrativ chef

023-49 20 87 Skicka epost

Lena Möller

Klinikassistent

023-49 20 77 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här arbetar 17 sekreterare, en administrativ enhetschef samt en klinikassistent. Vi strävar efter att hålla en god service där varje sekreterare har sitt eget ansvarsområde. Sekreterare sitter i anslutning till kirurgmottagningarna varav några bemannar receptionerna. Varje avdelning samt onkologmottagningen har egna sekreterare.

Vid förfrågningar kontakta nedanstående gällande:

  • Journalkopior, telefon 023-49 21 69
  • Kärl och plastik, telefon 023-49 25 16
  • Gastroenterologi, telefon 023-49 06 71
  • Urologi, telefon 023-49 06 94
  • Endokrinologi, telefon 023-49 07 54
  • Onkologi, telefon 023-49 04 36