Välkommen till Kirurgkliniken Mora

Stäng

Kontakt

Asbjörn Österberg

Verksamhetschef

0250-49 30 00

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kirurgkliniken har genom sitt geografiska läge en särställning i länet och cirka 70% av de kirurgiska vårdtillfällena som ges till utomlänspatienter sker i Mora. Förutom vårdavdelningarna finns en operationsavdelning, en dagkirurgisk enhet, en mottagningsenhet och en enhet för cytostatikabehandlingar.

Vid kirurgkliniken finns två vårdavdelningar

  • Avdelning 42 har 25 vårdplatser. Där vårdas patienter som genomgår större kirurgiska ingrepp samt de flesta med akut kirurgisk åkomma. 42:an är uppdelad i tre vårdlag (röd, grön och blå).
  • Avdelning 44 är en fem-dygnsavdelning med 9 vårdplatser för mindre resurskrävande kirurgi. Drygt 3355 vårdtillfällen ges per år på kirurgkliniken och drygt 70% av dessa är akuta. Medelvårdtiden är 3,16 dygn.

Operationsavdelningen 

Under 2012 utfördes drygt 1799 operationer varav 721 i dagkirurgi och 423 akuta. Patienter som genomgår dagkirurgi vårdas på sjukhusets dagkirurgiska enhet. De vanligaste diagnoserna som föranleder operation i dagkirurgi är ljumskbråck och åderbråck. Inom slutenvården dominerar operation för gallsten, blindtarmsinflammation, reflux, ärrbråck, prostataförstoring samt olika typer av tumörer.

På operationsavdelningen finns sex operationssalar som delas med ortoped- och kvinnokliniken.

Mottagningsenheten

Under 2012 kom 1597 patienter på nybesök och 2367 på återbesök. Vid enheten utfördes 352 cystoskopier och 602 mindre operationer i lokalbedövning.

Endoskopienheten

Delas med medicinkliniken, belägen på medicinmottagningen. Årligen görs ca 1300 gastroskopier och ca 600 koloskopier.

Onkologisk verksamhet

Kirurgkliniken har tillgång till en onkologkonsult från Uppsala Akademiska sjukhus som har onkologmottagning regelbundet.Varje vecka träffas onkolog och kirurg vid en konferens, där man går igenom fortsatt behandling av alla patienter med nydiagnostiserad eller recidiverande tumörsjukdom.Cytostatikabehandlingarna ges polikliniskt.

Akutverksamheten

Vid kirurgkliniken är var femte akutinläggning orsakad av olycksfall. Då svårare olycksfall kommer in, undersöks patienten av anestesiolog, kirurg och ortoped enligt ATLS-konceptet. Vintertid kommer många av olycksfallen från skidanläggningarna i Grönklitt, Gesunda, Sälen och Idre.