Patologi och Cytologi Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vår huvudsakliga verksamhet består av mikroskopisk undersökning av prover från kroppens vävnader och celler. Det är ett viktigt led i att utesluta eller konstatera cancer eller andra sjukdomar.

Avdelningen för klinisk patologi och cytologi vid Falu lasarett är Dalarnas enda patologiavdelning och ger service till hela länet.

En mindre del av vår verksamhet är kliniska obduktioner och ansvar för bårhusverksamheten vid Falu lasarett.

Avdelningen tillhandahåller tjänster inom klinisk patologi och cytologi för hela Dalaregionen, med sina 276 000 invånare, vilket innebär 18 000 histologiska prov, 2 500 cytologiska prov, 25 000 vaginala cytologier och 250-300 obduktioner årligen.

Avdelningen är en allmänpatologisk avdelning med speciellt intresse för bröst- och gastrointestinal patologi. Speciella undersökningsmetoder vid avdelningen är immunhistokemi, immunfluorescence och cellbildsanalys. Storsnittsteknik används regelbundet till alla bröst-, colon- och rektumprover.
Kurser som avdelningen tillhandahåller är bland annat ST-utbildning och kurser i immunhistokemi för biomedicinska analytiker. Avdelningen är även delaktig i internationella kurser i mammografisk patologi för radiologer, kirurger och patologer.

Från och med september 2015 är avdelningen utvald av Europeiska Patologiföreningen som internationellt utbildningscentrum i bröstpatologi, (ESP Advancced Training Center).