Personal

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tibor Tot, överläkare, docent
Erik Sundell, överläkare
Maria Gere, överläkare
Bo-Marcus Lidström, överläkare
MiklósTarján, överläkare
Syster Hofmeyer, överläkare
Anna Lenngren, specialistläkare
Karl Staffansson, ST-läkare

Elin Darnerud, avdelningschef
 processledare histologi
 processledare cytologi

Tillsammans med 6 cytodiagnostiker, 13 biomedicinska analytiker, 1 tekniskt biträde, 2 obduktionstekniker och 3 läkarsekreterare.