Kuratorverksamhet inom landstinget

Stäng

Kontakt

Anna Samuelsson

Verksamhetschef

023-49 04 76 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Äng i motljus

I mötet med hälso- och sjukvården inom Landstinget Dalarna kan man för egen del eller som närstående uppleva behov av samtal omkring sin livssituation.

Kuratorer har kunskap om och erfarenhet av samtal i svåra livssituationer och krisbearbetning vid akuta kris- och sorgereaktioner. Kurator kan även ge social information och medverka till sociala stödåtgärder.