Kuratorverksamhet i Falun

Stäng

Kontakt

Anna Samuelsson

Verksamhetschef

023-49 04 76 Skicka epost

Marie-Louise Liljergren

Avdelningschef

072-245 11 88 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Att bli sjuk eller skadad väcker oro och funderingar hos oss alla. Oftast kan vi klara detta med stöd från vänner och anhöriga. Ibland behövs professionell hjälp av en kurator. Kuratorsenheten erbjuder samtal, enskilt eller i grupp, med patienter och anhöriga som befinner sig i kris och sorg eller behöver stöd i en svår livssituation.

Vi arbetar med sambandet mellan kropp och själ och hur detta kan påverka sjukdom och livssituation.

På Falu Lasarett finns kurator att tillgå för patienter och anhöriga vid lasarettets specialiserade kliniker – inom sluten och öppenvård. Vi tillhandahåller även kurativa insatser i hemmet för patienter och anhöriga i Palliativa Teamet.