Kuratorerna på GerRehab

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I mötet med sjukvården kan man som patient eller närstående uppleva behov av att få samtala med någon om sin situation. Kurator kan genom stödjande och behandlande samtal vara till hjälp i en kris eller sorgearbete vilket kan leda till ökad livskvalite för patient och anhörig.

Att bli sjuk eller skadad leder ofta till oro och funderingar över hur det ska bli framöver. Kurator har kunskap om sociala förhållanden och möjlighet att ge råd och stöd när livssituationen förändras. Idag finns kuratorer tillgänglig på alla avdelningar och sektioner inom kliniken.

Om du vill ha kontakt med kurator så vänd dig till personal inom verksamheten så guidar de dig vidare.

Kontakt

Öppenrehabs mottagning, tel 023-49 23 73