Kvinnoklinikens kuratorsmottagning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Som patient eller närstående kan man i mötet med sjukvården uppleva behov av samtal omkring sin livssituation. Vi erbjuder stödjande och bearbetande samtal i en svår livssituation, krisbearbetning vid akuta kris- och sorgereaktioner samt social information och rådgivning.

Målet för kuratorns arbete är att genom sociala och psykologiska insatser bidra till bästa möjliga hälsa och välbefinnande för patienter, eller anhöriga, som utreds, behandlas och vårdas inom kvinnosjukvården.

Vid kvinnoklinikens kuratorsmottagning arbetar tre kuratorer. Vi finns vid gynmottagningen Falu lasarett samt vid gynmottagningarna i Borlänge, Avesta och Ludvika.

Tidsbokning

Falu gynmottagning Telnr 023 - 49 27 84
Borlänge gynmottagning Telnr 0243 - 49 71 42
Avesta gynmottagning Telnr 0226 - 49 62 38
Ludvika gynmottagning Telnr 0240 - 49 52 80