BB/ BB-mottagning

Stäng

Kontakt

Agneta Romin

Verksamhetschef

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Händer som håller i bebisfötter.

Barnets första tid är en innehållsrik tid. Känslor av glädje blandas med funderingar över hur det ska gå när man kommer hem. Har man fått sitt första barn känns det mesta nytt och stort.Vår målsättning är att den första tiden ska bli så bra som möjligt och att nyblivna föräldrar ska känna sig trygga med sina nyfödda barn när de åker hem.

OBS! Företaget som hanterat babyfoto har valt att avsluta sin verksamhet.

BB-mottagning

Efter en normal graviditet och förlossning, när mamma och barn mår bra, väljer man själv hur tidigt man vill gå hem efter förlossningen. Alla barn ska ha blivit undersökta av en barnläkare före hemgång. Det sker tidigast efter 6 timmar.
Den som önskar kan stanna på Patienthotellet. Familjen får ett eget rum och har möjlighet att återhämta sig efter förlossningen och bekanta sig med det nyfödda barnet i sin egen takt.
På BB-mottagningen finns personal som ger stöd och råd och ansvarar för de undersökningar som ska göras före hemgång.

Går man hem tidigare än 48 timmar efter förlossningen får man tid för ett återbesök. I samband med det besöket tas PKU provet.

Återbesöksmottagningar finns i Falun, Borlänge, Avesta, Ludvika och Mora. Det är bara BB mottagningen i Falun som alltid har tillgång till barnläkare och tar emot besök alla årets dagar.

BB

När graviditet eller förlossning inte varit helt normal rekommenderas man att stanna för observation på BB/ patienthotellet tills barnet är minst två dygn. Det kan t.ex. gälla efter kejsarsnitt och när barnet är fött med hjälp av sugklocka, men även när barnets födelsevikt är högre eller lägre än förväntat. En annan vanlig anledning är lång vattenavgång. Barnet undersöks redan under första levnadsdygnet och ytterligare en gång efter 48 timmars ålder.

Vårdavdelning

BB är också en vårdavdelning för kvinnor med graviditetskomplikationer och för barn med extra omvårdnadsbehov. Det är viktigt att kunna erbjuda en trygg och säker vård till dem som behöver det. Därför finns det inte alltid plats för partner att stanna över natt. Dagtid är man alltid välkommen att finnas med och aktivt ta del i omvårdnaden om sitt barn och sin partner. I den mån det är möjligt försöker vi erbjuda även övernattning.

För att i första hand kunna erbjuda enkelrum till dem som fått sitt första barn, haft en svår förlossning eller har lång resväg ber vi dig som kan tänka dig att dela rum efter förlossningen tala om det för oss om det blir aktuellt med BB plats för dig.

"Partnerövernattning"

När möjlighet till övernattning finns för partner eller annan anhörig kostar det 225 kr per dygn. Då ingår frukost och kvällsfika. Faktura skickas hem.

Neonatalavdelningen

Ett barn som behöver extra observation och vård efter förlossningen vårdas på neonatalavdelningen (Barn- och ungdomsmedicin). Här finns plats för barn som fötts mycket för tidigt och behöver vård under många veckor. Här finns också plats för barn som stannar några dygn. Vid varje barnplats finns en föräldraplats. Neonatalavdelningen

Alla barn och föräldrar ska kunna vara tillsammans oavsett vårdbehov.
I Födelsecentrum Dalarna samarbetar Kvinnokliniken och Barnkliniken för att ge god vård till alla födande familjer.

Kläder

På patienthotellet har du och ditt barn egna kläder. På BB finns möjlighet att låna sjukhuskläder. Tänk på att ta med dig inneskor.

Telefon

Mobiltelefon får användas på tyst läge. Tänk på att visa hänsyn genom att prata så att det inte stör andra. Obs! Mobiltelefon får inte tas med på operationsavdelningen, gäller även mobilens kamerafunktion.

Besök

För att skydda våra nyfödda och de gravida, två av riskgrupperna vid influensasjukdom och andra smittor, gäller besöksförbud på BB.

  • För alla utom partner
  • Syskon till barnet är välkomna mellan kl 16.00-18.00

Partner och syskon med infektionssymtom ska inte besöka avdelningen.

Vi avråder från besök utanför avdelningen med nyfödda barn. Vi rekommenderar att ni tar emot besök först efter hemgång, för att skydda mammor och barn.

På patienthotellet bestämmer du själv om du vill ta emot besök.

Patientavgift

När man vårdas inom slutenvården (förlossnings- och BB-avdelning) är avgiften 100 kr per dygn för mamman. På patienthotellet gäller samma avgift. Se Patientavgifter.

Inga blommor

På grund av risken för allergi får man inte ha levande blommor på avdelningen.

Amningsrådgivning

Vänd dig i första hand till din egen BVC när du har frågor om amning.

Du är även välkommen att ringa till BB-mottagningen.
Telefontid: Dagligen kl 08.00-20.30.
Tel: 023-49 26 79.

Vid behov kan vi boka in ett besök.