Kejsarsnitt

Stäng

Kontakt

Agneta Romin

Verksamhetschef

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Planerat kejsarsnitt

Det kan finnas många anledningar till kejsarsnitt. Ibland fattas beslut om att förlossningen ska ske med hjälp av kejsarsnitt redan under graviditeten. På ett läkarbesök på specialistmödravården får man besked om vilket datum förlossningen ska bli. Orsaken till planerade kejsarsnitt kan vara sjukdom hos mamman, att hon haft flera tidigare kejsarsnitt eller att tidigare förlossningar varit komplicerade. Ibland är orsaken stark förlossningsrädsla hos mamman. Beslutet fattas alltid i samråd med en läkare.

Om barnet inte ligger med huvudet först, brukar man prova att vända barnet till rätt läge. Om detta inte lyckas diskuterar man lämpligt förlossningssätt.

Akut kejsarsnitt

Varje förlossning övervakas noggrant. Hela tiden följs förloppet, man ser att förlossningen går framåt och att mamman mår bra.

Barnets hjärtljud avlyssnas regelbundet. CTG är ett hjälpmedel både att följa värkarbetet och för att tolka hur barnet mår. Vid misstanke om att barnet inte mår helt bra kan man ta ett blodprov från barnets huvud (jfr med ett stick i fingret).

Läkare som är gynekologer och obstetriker (specialistläkare inom förlossningsvård) finns alltid i tjänst och informeras om patienterna på förlossningsavdelningen.

Det är alltid en läkare som fattar beslut om kejsarsnitt.

Det vanligaste är att man har tid att förbereda sig på att det kommer att bli kejsarsnitt, men det händer också att någon förändring sker plötsligt och att beslutet fattas mycket snabbt. Finns det tid får man ett vätskedropp i handen och en kateter till urinblåsan.

Operationsavdelningen

Dygnet runt finns en beredskap på operationsavdelningen för akuta kejsarsnitt. Där väntar operationspersonal och narkospersonal och vid behov barnläkare. Det är många som samarbetar och ser till att patienten är i goda händer. Läkaren från förlossningsavdelningen utför kejsarsnittet och barnmorskan tar emot det nyfödda barnet.

Partner

Som partner kan det kännas som att man "hamnar på sidan" en stund. Självklart sätts mamma och barn i första hand i en akut situation, men som partner har man också en viktig roll. För att kunna gå in på operationsavdelning får man byta om till gröna/rena kläder.
Om mamman behöver sövas väntar man utanför en stund, annars sitter man vid mammans huvudända under operationen. Ett skyddslakan skärmar av så att man inte ser själva operationen.

Barnet

På rummet finns ett "barnbord" för det nyfödda barnet. Där finns tillgång till värme och övervakning. Barnet torkas av, får nummerband och navelsträngen klipps av.

Ibland kan barnet behöva sugas rent från slem för att kunna andas bättre. Tillgång till syrgas finns också.

Vid akuta kejsarsnitt är alltid en barnläkare med för att kunna ge den hjälp som behövs. Barnet kan oftast ligga en stund hos sin mamma medan operationen avslutas.

När det är möjligt kommer hela familjen med tillbaka till förlossningsavdelningen eller BB. När mamman behöver extra övervakning stannar hon en stund på observationsavdelningen.

Barn som behöver mer omvårdnad t.ex. för att de är för tidigt födda, följer med till nyföddhetsavdelningen. Som partner är man alltid välkommen att följa med sitt barn.