Patientinformation Gynekologisk avdelning

Stäng

Kontakt

Agneta Romin

Verksamhetschef

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Väntelista

Våra läkare bedömer prioriteringsgrad och patienterna blir sedan uppsatta på väntelista. Remissbekräftelse skickas till både patient och inremitterande läkare.

Väntetiden varierar över året. Under sommaren och vid storhelger är operationskapaciteten mindre. Då utförs inga planerade operationer, endast akuta.

Kallelse

Vi skickar brev till patienterna tre till sex veckor innan inläggning. Patienter med hög prioritet kallas per telefon och brev. Läs kallelsebrevet noga, viss förberedelse görs hemma.

Vill du och har möjlighet att komma med kort varsel, så kan du höra av dig till vår operationskoordinator.

Läkemedel

Vissa läkemedel sätts ut en vecka före operation. Läs kallelsebrevet för vidare information.

Patienter som äter blodförtunnande medicin och ej fått information i kallelsebrevet, måste höra av sig till avdelningen före inläggning.

Ankomstdagen

Det vanligaste är att man kommer operationsdagens morgon men ibland kan man behöva att komma dagen före. Se närmare på din kallelse. Det man ska tänka på att ha med sig är legitimation, egna mediciner och toalettsaker. Undvik tung packning!

Besökstider

Dagligen kl 14.00 - 19.00. Övrig tid enligt överenskommelse med personalen.

Nyopererade behöver stöd och uppmuntran, men även lugn och ro. Vi ber besökare visa hänsyn till alla på salen. Vid besök, vistas gärna i dagrummet eller vårt väntrum.

Kurator

Kurator finns knuten till avdelningen. Om du som patient vill komma i kontakt med kurator, tala med omvårdnadsansvarig sjuksköterska/barnmorska i ditt vårdlag.

Utskrivningsdagen

Planera hemresan i god tid. I normala fall ordnar man transporter/ resa till och från sjukhuset på egen hand. Utskrivningssamtal med avdelningsläkaren sker under förmiddagen. Du lämnar din sängplats kl. 10.00, men du har möjlighet att vänta på skjuts i vårt väntrum. Lunch serveras inte utskrivningsdagen.

Sjukresor

Länk till Landstinget Dalarnas informationssida om sjukresor

Frågor efter hemkomsten

Har du frågor efter din hemkomst, kontakta kvinnoklinikens mottagning.

Tel: 023- 49 21 73
Telefontid måndag - torsdag kl 08.00 - 16.00
Fredag kl 08.00 - 13.30