Om abort

Stäng

Kontakt

Agneta Romin

Verksamhetschef

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Oönskad graviditet

Om du är oönskat gravid och överväger abort kan du ta kontakt med kvinnoklinikens gynekologiska mottagning. Du erbjuds dels tid för samtal med kurator och dels tid för läkarundersökning.

Att bestämma sig för abort kan vara ett svårt beslut. Samtalet med kurator innebär att du ensam eller tillsammans med din partner har möjlighet att prata omkring din tveksamhet och/eller ditt beslut. Syftet med samtalet är att kvinnan ska få hjälp att komma fram till ett eget beslut, inte att påverka henne i någon riktning. Om man vill kan man träffa kurator för samtal flera gånger innan man fattar sitt beslut. Kurator lämnar också information om abortmetoder.

Läkaren gör utöver en vanlig gynekologisk undersökning även en ultraljudsundersökning via slidan för att fastställa graviditetslängden, då antalet graviditetsveckor är avgörande för vilken abortmetod som kan användas. Tillsammans med läkaren kan man också diskutera lämpligt preventivmedel. Efter läkarundersökningen får du tid för själva aborten.

Om du efter aborten vill träffa kurator för samtal är du välkommen att ta kontakt med Kvinnoklinikens kuratorsmottagning, tfn: 023-49 27 84.

Kuratorer finns även på gynmottagningarna i Borlänge, Avesta, Ludvika samt Mora.På länets olika ungdomsmottagningar finns också möjlighet att träffa kurator.

Abort

Om en kvinna är gravid och vill avbryta sin graviditet kan hon, fram till 18:e graviditetsveckan, själv besluta om abort. Efter 18:e graviditetsveckan tillåts abort endast om det finns synnerliga skäl. Tillstånd till abort efter graviditetsvecka 18 ges av Socialstyrelsen efter ansökan och utredning som görs av läkare och kurator vid Kvinnokliniken.

Abortmetoder

Medicinsk abort

Medicinsk abort utförs fram till nionde graviditetsveckan och förloppet kan liknas vid ett missfall. Aborten inleds med att man på sjukhuset tar en tablett som gör att graviditeten avstannar. Efter två dagar kommer man tillbaka till sjukhuset och aborten framkallas med hjälp av slidpiller. Vid behov ges smärtlindring.
Efter fyra veckor lämnar man ett nytt graviditetstest för att säkerställa att aborten varit fullständig.

Abort i hemmet

Medicinsk abort kan göras hemma, om vissa kriterier uppfylls. Aborten inleds på sjukhuset med tabletter som gör att graviditeten avstannar. Behandling med slidpiller görs hemma. Man har då telefonkontakt med sjukvårdspersonal enligt överenskommelse. Efter fyra veckor lämnar man ett nytt graviditetstest.

Kirurgisk abort

Kirurgisk abort utförs mellan tionde och tolfte graviditetsveckan. Aborten sker under lokalbedövning eller narkos. Antibiotika ges i förebyggande syfte för att göra risken för infektioner så liten som möjligt. Efter aborten får man stanna kvar några timmar innan man blir utskriven av läkare.

Sen abort

Om graviditeten är längre än tolv veckor sker aborten i två steg och inleds med att man på sjukhuset tar en tablett som gör att graviditeten avstannar. Efter två dagar återkommer man till sjukhuset och aborten framkallas med hjälp av slidpiller. Olika former av smärtlindring ges. Ibland är det nödvändigt att efter aborten genomgå skrapning.