Om assisterad befruktning ensamstående

Stäng

Kontakt

Agneta Romin

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Från och med den 1 april 2016 är det lagligt att som ensamstående kvinna insemineras med donerade spermier.

Landstinget Dalarna utför ingen assisterad befruktning och bekostar i dagsläget inte någon utredning och behandling för ensamstående som önskar assisterad befruktning. Patienter intresserade av denna behandling ska vända sig till privatfinansierad vård.

Landstinget Dalarna har inte heller någon donationsverksamhet.