Inkontinens

Stäng

Kontakt

Agneta Romin

Verksamhetschef

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Svårt att håll tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du inkontinent?

Urinläckage är ett problem som det ibland är svårt att prata om men som är så vanligt att det måste betraktas som ett folkhälsoproblem. Minst en halv miljon människor i vårt land har det så besvärligt med urinläckage att det inkräktar och stör deras vardagliga liv.

Vad är inkontinens?

Inkontinens betyder "ofrivilligt urinläckage".
Upplevelsen av urinläckage är individuell och det är den enskildes upplevelse - ett par droppar i byxan för en del - som avgör om det ska betraktas som inkontinens. Inkontinens är vanligast bland kvinnor och risken att drabbas ökar med åldern, men även män, barn och ungdomar kan drabbas.

Olika typer av inkontinens

Ansträngningsinkontinens

Ofta ett litet läckage som beror på en försvagad bäckenbottenmuskel som ger sämre stöd runt urinblåsa och urinrör. Kan uppstå bland annat vid fysiska aktiviteter, hosta, nysning eller skratt.

Trängningsinkontinens

Man erfar en stark trängningskänsla. Urinblåsans muskulatur dras samman och ett plötsligt och starkt behov av att kissa uppstår. Läckaget kan vara stort om man inte hinner till toaletten.

Blandinkontinens

Precis som det låter så innebär blandinkontinens att man har besvär av både ansträngnings- och trängningsinkontinens.

Det är viktigt att utreda orsaken till urinläckaget, trängningarna eller blåstömningsproblematiken!