Välkommen till Kvinnoklinikens specialistmödravård

Stäng

Kontakt

Agneta Romin

Verksamhetschef

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hos oss arbetar barnmorskor och förlossningsläkare och vid behov finns tillgång till kurator.

Vi erbjuder

  • Mödravård för gravida kvinnor med komplicerade och/eller tidigare komplicerade graviditeter och förlossningar.
  • Rutinmässig ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 18 - 20.
  • Basmödravård i begränsad omfattning.
  • KUB – kombinerat ultraljud och biokemiskt prov. Ultraljudsundersökningen utförs mellan graviditetsvecka 11+0 till 13+6.

Dessutom erbjuder vi kvinnor och par att komma p g a följande orsaker:

  • Aurorasamtal
  • Diabetes och graviditet
  • Fosterdiagnostik
  • Ultraljud

Öppettider

Måndag - torsdag: kl 08.00 - 16.00
Fredag: kl 08.00 - 13.00

Telefon för rådfrågning och tidsbeställning

Barnmorska
Telefon: 023-49 29 44
Telefontid: helgfri måndag - fredag kl. 08.00 - 09.00

Specialistmödravårdens Dagavdelning

I nära anslutning till Specialistmödravården finns en avdelning där vi tar emot patienter med akuta besvär som rör graviditeten.

En barnmorska och en läkare tjänstgör på avdelningen.

Vanligtvis kommer man till Dagavdelningen via sin barnmorska.