Auroraverksamhet vid Falu lasarett

Stäng

Kontakt

Agneta Romin

Verksamhetschef

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Auroragruppen vänder sig till kvinnor och par som känner en uttalad rädsla inför att föda barn.

Auroraverksamhetens uppgift är att erbjuda kvinnan och hennes partner enskilda samtal med barnmorska och/eller läkare så tidigt som möjligt i graviditeten. I samtalen berör vi tidigare förlossningsupplevelser och orsaker till den oro som finns inför en kommande förlossning. Vi hjälper er att förbereda er inför födelsen och gör också ett besök på förlossningsavdelningen.

Målet med Aurorasamtalen är att stärka kvinnans tro på sig själv och sin förmåga att föda. Antalet träffar varierar efter kvinnans och parets behov.

Auroragruppen utgör ett komplement till den hjälp du kan få av din barnmorska på mödravårdscentralen. Om du vill ha kontakt med Auroragruppen, tala med din barnmorska.