Diabetes och graviditet

Stäng

Kontakt

Agneta Romin

Verksamhetschef

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Gravida kvinnor med diabetes kontrolleras på specialistmödravården, dels de kvinnor som har fått sjukdomen under graviditeten (s.k. graviditetsdiabetes) och dels de kvinnor som haft sjukdomen redan innan de blev gravida

Graviditetsdiabetes

Kvinnor med graviditetsdiabetes kontrolleras hos specialistläkare med jämna intervaller. För övrigt sköts graviditetskontrollerna vid barnmorskemottagningen på hemorten. Kvinnan behandlas i första hand med kostföreskrifter och självtestning av blodsockret. Ibland är det nödvändigt att sätta in medicinsk behandling.

Diabetessjukdom före graviditet

Kvinnor med diabetessjukdom före graviditeten gör alla sina graviditetskontroller på specialistmödravåren i Falun vid en speciell diabetesmottagning. Det är viktigt att kontakta specialistmödravården direkt vid positiv graviditetstest.

På diabetesmottagningen vårdas kvinnan av ett team bestående av barnmorskor, diabetesbarnmorska, specialistläkare i obstetrik, medicinläkare samt ultraljudsenheten. Vid behov finns tillgång till dietist och kurator. Ögonkontroller utförs på närmaste ögonmottagning i förhållande till hemorten. Föräldrautbildning sker på hemorten.