Fosterdiagnostik

Stäng

Kontakt

Agneta Romin

Verksamhetschef

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

KUB (Kombinerat Ultraljud och Biokemi)

KUB är en metod för risk– eller sannolikhetsbedömning, dvs en beräkning av hur stor eller liten sannolikhet det är att fostret har en kromosomavvikelse. KUB ger ingen diagnos.

KUB-undersökningen är en kombination av ett blodprov där koncentrationen av två ämnen/hormoner; Beta-hCG samt PAPP-A, analyseras samt ultraljudsundersökning för mätning av vätskespalten i fostrets nacke.

Blodprovet kan tas från 9 fullgångna graviditetsveckor. Det är en fördel om du tar provet så snart som möjligt. Blodprovet tas på hemortens barnmorskemottagning/ vårdcentral.

Ultraljudsundersökningen utförs i graviditetsvecka 11+0 – 13+6 och görs endast i Falun.

I samband med genomförd ultraljudsundersökning görs en riskberäkning i ett datorbaserat program baserad på svaret på blodprovet och nackspaltens storlek. Kvinnans ålder, graviditetslängd, vikt, etnicitet och ev rökning tas också med i beräkningen. Svaret får du i samband med ultraljudsundersökningen.

Vill du veta mer? Klicka till höger i bild under Information > Broschyr KUB

Fostervattenprov

Kromosomdiagnostik utförs här på specialistmödravården i form av fostervattenprov. Fostervattensprov görs efter 15 fullgångna graviditetsveckor.
Celler från fostret som finns i fostervattnet undersöks och avvikelser i antal kromosomer för kromosom 13 (Pataus syndrom), kromosom 18 (Edwards syndrom), kromosom 21 (Downs syndrom) kan upptäckas. Sällsynta kromosomavvikelser upptäcks inte. Svaret på provet får man inom en vecka.

Risken att få ett barn med kromosomavvikelse ökar med moderns ålder, om man tidigare fått barn med kromosomavvikelse eller om en sådan sjukdom finns i den närmaste släkten.

Utvidgad ultraljudsundersökning

Syftet med undersökningen är att hitta eller utesluta avvikelser i fostrets anatomi, när det eventuellt finns anledning att misstänka att det finns en ökad risk för sådan avvikelse. Undersökning utförs av specialistläkare.