Ultraljud

Stäng

Kontakt

Agneta Romin

Verksamhetschef

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Undersökningen, som är frivillig, kan bidraga till att övervakningen av graviditeten blir tryggare genom att man säkrare vet graviditetslängden och om det finns fler foster än ett.

När undersökningen utförs i graviditetsvecka 18 - 20, studeras också fostrets anatomi och man kan upptäcka vissa avvikelser. Vid misstanke om avvikelse, kontaktas specialistläkare för ytterligare bedömning.

Att allt ser normalt ut vid den rutinmässiga ultraljudsundersökningen är ingen garanti för att barnet föds utan missbildningar, då många inre organ är svåra att se med ultraljud.

Undersökningens syfte är medicinskt och det är viktigt att stämningen förblir lugn, så att ultraljudsoperatören kan koncentrera sig på att undersöka och mäta fostret. På grund av det är det inte lämpligt att barn är närvarande vid undersökningen. Undersökningen utförs av specialutbildade barnmorskor. De blivande föräldrarna kan med vägledning av barnmorskan urskilja bl.a. fostrets huvud, buk, armar och ben samt att hjärtat slår.