Klinisk mikrobiologi

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Avdelningen för klinisk mikrobiologi vid Falu lasarett är Landstinget Dalarnas enda mikrobiologiska laboratorium. Vi tar därför emot prover från hela landstinget.

Vår huvudsakliga verksamhet är att undersöka prover som visar om patienter är infekterade med bakterier eller virus och testa vilka antibiotika som hjälper mot infektionen.

Proverna undersöks med bakterieodling, DNA-teknik, mikroskopi samt genom att undersöka förekomst av antikroppar. Vi analyserar också prover som är till hjälp för att ställa diagnos vid reumatiska sjukdomar.

Verksamheten är ackrediterad vilket innebär att analyserna är kvalitetssäkrade enligt krav från SWEDAC som också är tillsynsmyndighet. De utövar tillsyn varje år.

Besöksadress inom Laboratoriemedicin Dalarna:

Laboratorium för klinisk mikrobiologi
Falu lasarett
79182 Falun