Anmälningsplikt enligt smittskyddslagen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Omfattar fyra olika antibiotikaresistenta bakterier. Länkarna nedan visar statistik över antalet anmälda fall i Dalarnas län (och i resten av landet).

Penicillin resistenta pneumokocker (PRP)
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/pneumokockinfektion-penicillinresistent-pnsp/ 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/meticillinresistenta-gula-stafylokocker-mrsa/ 

Vancomycinresistenta Enterococcus faecalis och Enterococcus faecium (VRE) http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/vancomycinresistenta-enterokocker-vre/ 

Enterobacteriaceae (tarmbakterier) med resistensmekanismen ESBL ("extended spectrum betalactamase)
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/extended-spectrum-beta-lactamase-esbl/

Göran Hedin
Överläkare klinisk mikrobiologi