ResNet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landets ca 30 mikrobiologiska laboratorier samlar årligen resistensmätdata för minst 100 konsekutiva patientisolat av definierade bakterier och avtalade antibiotika. Denna resistensövervakning har pågått sedan 1994. Underlaget är >3000 mätdata per art och antibiotikum per år.

Data finns för:
Escerichia coli, Klebsiella pneumoniae och Enterococcus faecium (vanliga urinvägspatogener), pneumokocker, streptokocker och Haemophilus influenzae (vanliga luftvägspatogener), Staphylococcus aureus (vanlig sårpatogen) och Pseudomonas aeruginosa.

Siffrorna i tabeller och figurer anger andelen resistenta bakterier i procent.

Länk till resistensmätdata i Resnet gällande bakterier i Dalarnas län till höger. På sidan, välj meny i övre högra hörnet, klicka på länken Sök Databas. Klicka på knappen Data_sorterade_ laboratorievis och välj Falun i menyn, klicka på OK.

Göran Hedin
Överläkare klinisk mikrobiologi