Information till BMA-studenter med VFU i Dalarna - Landstinget Dalarna