Afasi - språkstörning

Stäng

Kontakt

Logopeden

Landstinget Dalarna

023-49 27 29 logopeden@ltdalarna.se

Lena Lundin

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Katarina Gustavson

Cheflogoped

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Två äldre kvinnor skrattar och håller armen om varandra.

Afasi är en språkstörning, som uppstått efter en hjärnskada. Vanligtvis sitter skadan i vänster hjärnhalva. Stroke är den vanligaste orsaken till afasi. Man kan också få afasi efter en traumatisk hjärnskada, hjärntumör, infektion, förgiftning eller vid vissa typer av demens.

Personen med afasi har i olika grad svårt att prata, förstå tal, läsa och skriva. Många har också svårigheter med siffror och räkning. Svårigheterna skiljer sig åt från person till person och beror bland annat på hur stor skadan är och var i hjärnan den sitter.

De flesta som har afasi har sin tankeverksamhet, sina åsikter, känslor och minnen bevarade, men afasin gör det svårt eller omöjligt att ge uttryck för dem. Kommunikationssvårigheterna utgör ofta ett stort handikapp och påverkar förmågan att exempelvis umgås med andra människor, sköta sin ekonomi och att ta del i samhällslivet.

Vad gör logopeden?

Logopeden arbetar med utredning och behandling av afasi och ger information till drabbade och närstående. Ofta kan man förbättra språkförmågan genom träning men den som får afasi blir sällan helt återställd. En viktig del i behandlingen är därför att hitta strategier eller hjälpmedel, för både drabbade och närstående, för att kunna kommunicera lättare.

Förbättringen kan gå mycket långsamt och ibland pågå under flera år. Den största förbättringen infaller oftast under de första 6-12 månaderna efter insjuknandet.