Dysartri - talsvårigheter

Stäng

Kontakt

Logopeden

Landstinget Dalarna

023-49 27 29 logopeden@ltdalarna.se

Lena Lundin

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Katarina Gustavson

Cheflogoped

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Äldre man talar i mobiltelefon.

Dysartri är talsvårigheter som orsakats av en sjukdom eller skada i hjärnan, till exempel stroke, Parkinsons sjukdom, ALS eller MS.

Dysartri påverkar bara talet och rösten. Rösten kan bli svag eller låta annorlunda än tidigare. Det kan bli svårt att artikulera tydligt. En del får också svårigheter med talhastighet, rytm och betoning.

Vad gör logopeden?

Logopeden lyssnar på talet och gör en bedömning.

I vissa fall kan talet förbättras genom träning. Den som har stora svårigheter att göra sig förstådd kan behöva någon form av talhjälpmedel.