Stamning

Stäng

Kontakt

Logopeden

Landstinget Dalarna

023-49 27 29 logopeden@ltdalarna.se

Lena Lundin

Verksamhetschef

023-49 00 00 Skicka epost

Katarina Gustavson

Cheflogoped

023-49 00 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Fem vänner sitter tillsammans på en bänk, de skrattar och pratar.

Världshälsoorganisationen, WHO, beskriver stamning som ”en störning i talets flyt som karaktäriseras av återkommande repetitioner eller förlängningar av ljud, stavelser eller ord eller återkommande uppehåll eller pauser som avbryter talströmmen”. Enklare uttryckt: ”Återkommande ofrivilliga störningar i talets flyt”.

Aktuell forskning tyder på att stamning har en neurobiologisk grundorsak, att hjärnans styrning av talet ibland är instabil. Typiskt för stamning, speciellt i förskoleåldern, är att den kommer och går i perioder och den brukar också variera mellan olika situationer. Situationer med ökad stamning behöver inte innebära att den som stammar mår dåligt.

Man kan vara olika mycket påverkad av sin stamning, somliga pratar på ändå och andra blir besvärade och undviker kanske att tala. Hur man upplever stamningen är olika från person till person och är inte beroende av hur mycket yttre stamning som hörs. Det beräknas att 5-11 % av förskolebarn och 0,7-1 % av vuxna stammar. Det betyder att de flesta förskolebarn slutar stamma men eftersom vi inte vet med säkerhet hur det enskilda barnets stamning kommer att utvecklas vill vi erbjuda information om stamning och vad man kan göra för att underlätta för talflyt.

Vad händer hos logopeden?

Vid remiss på förskolebarn som stammar brukar vi i Landstinget Dalarna kalla föräldrarna till ett första samtal, helst inom en månad. Under ett samtal får de beskriva barnet och hur de känner inför barnets talsvårigheter. Logopeden ger information och rådgivning utifrån familjens individuella behov. Uppföljning kan ske både genom föräldrasamtal och direkta besök med barnet, vilka innehåller bedömning och samtal under lekfulla former. Skolbarn kommer tillsammans med sina föräldrar för samtal och bedömning av tal, språk och kommunikationsförmåga. Då är det viktigt med samarbete med skolans pedagoger eftersom stamningen ofta påverkar barnet på något sätt i skolan och ett naturligt samtal kring stamningen ofta är till stor hjälp. Vuxna som stammar får också hjälp utifrån sina behov och det kan handla om att inte känna sig hindrad av stamningen i vardagen eller att lära sig mer om taltekniker och tekniska hjälpmedel.
Behandling kan ibland erbjudas i grupp med andra i samma ålder.

RÅD:

  • Ta kontakt med logoped vid oro eller om stamningen förvärras.
  • Våga prata om stamningen.
  • Var en god samtalspartner – lyssna på vad den som stammar vill berätta och inte på hur det låter.
  • För små barn: Lyssna efter talflyt och försök skapa lugna stunder som ofta ger ett ökat talflyt.