Hjärtmottagning

Stäng

Kontakt

Marie-Louise Albertsson

Verksamhetschef

0226-49 60 00 Skicka epost

My Sandberg

Avdelningschef

0226-49 64 21 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

På hjärtmottagningen arbetar sjuksköterskor och läkare i team. Vid behov sker samarbetet med dietist, sjukgymnast och kurator. Patienter med hjärt- och kärlsjukdom informeras om sin sjukdom och behandling genom uppföljning, eftervård, läkemedelstitrering och hjärtskola. Elkonverteringar planeras och bokas av sjuksköterskor och läkare på hjärtmottagningen.

Antikoagulansbehandling

Antikoagulansbehandling med olika sorters läkemedel handhas av sjuksköterskor och läkare på hjärtmottagningen.

Ultraljudsundersökningar

På mottagningen utför läkare, biomedicinskanalytiker och sjuksköterskor ultraljudsundersökningar av hjärta och halskärl.

24 timmars blodtrycks- eller ekg registreringar

En undersköterska eller sjuksköterska kopplar på och av 24 timmars registreringarna av blodtryck eller ekg. Läkarna tolkar resultatet av registreringen och skickar svar till inremitterande.

Kontakt

Vi har infört Tele-Q från och med 18 maj.

Du kan ringa till oss på tider som passar dig mellan kl. 07.00-21.00
på telefon: 0226-49 61 37

Vår mottagning är öppen helgfria vardagar mellan kl. 07.00-15.30.