Avdelning 3

Stäng

Kontakt

Marie-Louise Albertsson

Verksamhetschef

0226-49 60 00 Skicka epost

Carola Lindblom

Avdelningschef

0226-49 64 23 Skicka epost

Hanna Perjans

Bitr. Avdelningschef

0226-49 64 24 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Avdelning 3 är en medicinsk slutenvårdsavdelning med 16 vårdplatser.

Vi har ett bra arbetssätt för att uppnå god kvalitet och professionellt omhändertagande av våra patienter. På avdelningen arbetar sjuksköterskor och undersköterskor, klinikens läkare delar på att ansvara för avdelningen. Det finns också sjukgymnast och arbetsterapeut knutna till avdelningen. Vi som arbetar på avdelningen har hög kompetens och bra utbildning.

Vårt huvudsakliga uppdrag är att vårda patienter med invärtesmedicinska sjukdomar. Vi bedriver hjärtintensivbehandling med resurser för ständig övervakning. Avdelningen har en öppenvårdsmottagning för hjärtsviktspatienter under ledning av specialistsjuksköterska. Vi tar även emot dagsjukvårdspatienter för exempelvis elkonvertering och provtagningar.

Kontakt

Besökstider: kl. 14.00-19.00 alla dagar
Telefontider: Kl. 7.00-9.00, 11.00-14.00, 15.00-17.00, 19.00-21.00

0226-49 61 23