Studerande

Stäng

Kontakt

Marie-Louise Albertsson

Verksamhetschef

0226-49 60 00 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Arbetsterapeut
Kontakt: Anna-Karin Andersson, telefon 0226-49 63 36, e-post annakarin.andersson@ltdalarna.se

Biomedicinsk analytiker
Medicinmottagning, Sömnlab
Kontakt: Nina Bartholdson, telefon 0226-49 64 21, e-post nina.bartholdson@ltdalarna.se

Läkare
Kontakt: Linn Hansdotter, telefon 0226-49 63 53, epost                  
linn.hansdotter@ltdalarna.se 
Marcus Carlsson, telefon 0226-49 62 07, marcus.carlsson@ltdalarna.se

Sjukgymnast
Kontakt: Helena Kvarnström, telefon 0226-49 63 54, e-post helena.kvarnstromsonnback@ltdalarna.se  

Sjuksköterska
Avdelning 3
Kontakt: Carola Lindblom telefon, 0226-49 64 23, e-post carola.lindblom@ltdalarna.se

Avdelning 10
Kontakt: Åsa Koivisto, telefon 0226-49 61 74, e-post asa.koivisto@ltdalarna.se

Medicinmottagning
Kontakt: Pia Ahlström, telefon 0226-49 61 07, e-post pia.ahlstrom@ltdalarna.se
Yvonne Lundvall, telefon 0226-49 61 07, e-post yvonne.lundvall@ltdalarna.se

Dialysmottagning
Kontakt: Pia Ahlström, telefon 0226-49 61 07, e-post pia.ahlstrom@ltdalarna.se
Yvonne Lundvall, telefon 0226-49 61 07, e-post yvonne.lundvall@ltdalarna.se

Akutmottagning
Kontakt: Ann-Christine Lorentsson, telefon 0226-49 61 24, e-post ann-christine.lorentsson@ltdalarna.se

Undersköterska
Avdelning 3
Kontakt: Carola Lindblom, telefon 0226-49 64 23, e-post carola.lindblom@ltdalarna.se

Avdelning 10
Kontakt: Åsa Koivisto, telefon 0226-49 61 74, e-post asa.koivisto@ltdalarna.se

Akutmottagning
Kontakt: Monica Fredriksson, telefon 0226-49 61 24, e-post monica.fredriksson@ltdalarna.se