Vårdavdelning

Stäng

Kontakt

Kristina Prenler

Verksamhetschef

0240-49 53 47 Skicka epost

Marie Melin

Vårdenhetschef

0240-49 51 69 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Välkommen till vårdavdelningen för Medicin och Geriatrik/Rehabilitering Ludvika (tidigare avdelning 2 och 3).

På avdelningen vårdas patienter med medicinska sjukdomar, hjärtsjukdomar, infektionssjukdomar, åldersjukdomar samt patienter med rehabiliteringsbehov efter stroke och ortopediska sjukdomar.

Det finns också platser för patienter med behov av inneliggande palliativ vård.

Vid mycket akuta tillstånd sker den initiala vården på specialistklinik i Falun och när tillståndet har stabiliserats kan fortsatt vård ske i Ludvika. Vid försämring av kroniska sjukdomar kan inskrivning på avdelningen ske direkt efter kontakt med ordinarie behandlande läkare, som kontaktar kliniken.

Avdelningen har 36 platser.

Kontakt

Dygnet runt.

0240-495113 (Medicin)

0240-495112 (Rehabilitering) Stängd under sommarperioden.