Sekretariat

Stäng

Kontakt

Margaretha Lindberg

Bitr. verksamhetschef

Skicka epost

Helene Kviele

Verksamhetschef

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sekreterarexpedition: 0250-49 30 00, vxl
Fax: 0250-185 55

Läkarsekreterarfunktionen vid medicinkliniken består av 15 läkarsekreterare.

Sekreterarna är uppdelade på avdelningssekreterare, mottagningssekreterare och expeditionssekreterare.

Avdelnings-/mottagningssekreterarna

Sköter all medicinsk dokumentation som rör inneliggande patienter. Har även visst receptionsarbete och mycket kontakter med andra kliniker och allmänheten.

Expeditionssekreterare

  • Handhar den medicinska dokumentationen när det gäller öppenvårdspatienter. De har även telefonservice gentemot andra vårdinrättningar och allmänheten.