Medicinmottagning

Stäng

Kontakt

Margaretha Lindberg

Bitr. verksamhetschef

Skicka epost

Helene Kviele

Verksamhetschef

Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

På Medicinmottagningen handläggs patienter med internmedicinska sjukdomar.

Här inryms bl.a.

  • Hjärtmottagning
  • Hjärtrehabilitering/sekundärprevention
  • Diabetesmottagning inklusive fotgrupp
  • Endoskopienhet

Förutom läkarbesök görs följande undersökningar på medicinmottagningen:

  • Arbetsprov s.k. ergometrier
  • Ultraljud av hjärtat och halspulsåder s.k. UKG
  • 24tim blodtrycksmätningar
  • Skopier
  • Provtagningar
  • EEG-undersökning

Kontakt

Mottagningstelefon: 0250-49 30 00 vxl
Fax: 0250-175 13

Telefontid: 
Mån - Ti kl 08:00--11:00, kl 13:00--14:00
On - To kl 08.00--10.00, kl 13.00--14.00
Fre 08.00--10.00, kl 12.30--13.30