Välkommen till operation, anestesi och intensivvård Falun

Stäng

Kontakt

Inger Mattsson

Verksamhetschef

023-49 25 66 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vår verksamhet omfattar operation, anestesi, anestesimottagning, intensivvård/uppvakning, dagkirurgi och sterilteknik. Vi är en resurs för sjukhusets samtliga specialiteter och som centraloperation och länsintensivvårdsavdelning betjänar vi länets övriga sjukhus.

Vi utför årligen cirka 10 000 operationer och 14 000 anestesier på Centraloperation, Ögon-, Öron- och Kvinnokliniken. På intensivvårdsavdelningen vårdas cirka 900 patienter varje år. Dagkirurgin utför cirka 2 000 operationer per år. Anestesimottagningen har cirka 2 500 besök per år. Här arbetar omkring 270 anställda.

Kontakt för dig som patient

Anestesimottagning

Tel 023-49 22 11 (telefontid mån-fre kl 08.00-09.00)

Intensivvårdsavdelning, patientförfrågningar

Tel 023-49 24 01

Dagkirurgin

Tel 023-49 18 60

Kontakt avdelning, mottagning

Operationsavd, Susanne Hellgren, avd chef 023-49 26 84
Anestesiavd Susanne Hellgren, avd chef 023-49 26 84
Anestesimott Eva Svedenström, avd chef 023-49 22 11
IVA Lena Morén, avd chef 023-49 23 03
Sterilteknik Stefan Tysk, avd chef 023-49 28 98
Dagkirurgi Marie Svensson, avd chef 023-49 18 66
Klinikassistent Monica Tillenius, Helena Hansson, 023-49 29 52